HEMŞİRELİK, HEMŞİRENİN ROLÜ VE İŞLEVLERİ

               HEMŞİRELİĞİN ROLÜ ve İŞLEVLERİ

               Sağlık bakım işlemlerindeki gelişmelerden, hemşirelik uygulamaları da doğal olarak etkilenmektedir.

               20. yy daki teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmeler sonucunda yaşam süresi uzamış, gelişen tıbbi teknoloji doğrultusunda hastalıkların tanı ve tedavisinde daha çok başarı sağlanmış ve toplumun beklentileri de artmıştır.

              Ülkemizde sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olarak tedavi hizmetlerine yönelik olması hem birey hem de ülke için sosyo-ekonomik yönden maliyeti yüksek olmuştur. Çünkü birçok nedenle koruyucu sağlık hizmetlerinin planladığı gibi yeterli olmayışı hastanın hastanede kalma süresinin uzamasına ve tekrarlı yatışların artışına neden olmaktadır.

            Yukarıda sözü edilen nedenlerden dolayı hemşirelik eğitimi ve uygulamalarında köklü değişimlerin yapılması gerekmektedir.

           Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi ve topluma kaliteli hizmet sunulması için değişime gereksinim vardır.

           HEMŞİRELİK

           Hemşireliğin tanımı ilk olarak, Florance Nigthingale' in 1858'de yazdığı "Hemşireliğin Amacı" adlı kitabında şöyle yapılmıştır.

          "Hemşirelik, hastayı en iyi koşullara getirmeyi amaçlayan, özellikle iyileşme sürecinde yardım edici çevre sağlayan, tedavi edici olmayan bir süreçtir."

          Lider hemşireler de hemşireliği hem sanat hem de bilim olarak tanımlamaktadır.

          Uluslararası Hemşireler Konseyinde hemşirelik; (1995) "Bireylerin, sağlık ve hastalıklarına karşı gösterdikleri tepkilerin tedavi ve tanılanmasıdır." şeklinde tanımlanmış ve hemşireliğin aşağıda verilen konulara odaklandığı belirtilmiştir.

         Bu konular:

  • Bireysel bakım süreci
  • Fizyolojik ve patolojik süreçler(uyku, dinlenme, solunum, dolaşım, üreme, hareket, beslenme, boşaltım, cinsellik ve iletişim).
  • Rahatlığın sağlanması, ağrı ve rahatsızlığın giderilmesi
  • Sağlığa, hastalıklara önem verilmesi
  • Karar verme ve seçme yeteneğinin geliştirilmesi
  • Bireyin, bedenini ve çevresini kontrol etme yeteneğini geliştirme
  • Doğma, büyüme, gelişme ve ölme gibi yaşam boyunca devam eden süreçler arasında bağlantının kurulabilmesi.

         Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) 'nin tanımladığı ve Sağlık Bakanlığının benimsediği hemşirelik tanımlarında da hemşirelik gereksinimi olan sağlıklı/hasta bireye bakım ve tedavi uygulama işlevleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !